Корисливі цілі: що таке, як зрозуміти

Всі відносини людей спрямовані на отримання або віддачу чого-небудь. Часто в основі людських дій лежить користь. Уміння розпізнати їх в поведінці допомагає грамотно вибудовувати відносини, знижує ризик втрат і невдач. Проблема полягає в тому, що корислива мета складно розпізнається і виявляється.

природа явища

Щоб точно визначити зміст даного явища, потрібно чітко розуміти значення слів, які його утворюють.

Мета – багатогранне поняття, яке може мати на увазі наступні значення:

 • об’єкт (предмет, процес, стан), до якого прагне особистість;
 • кінцевий результат, на досягнення якого спрямований процес;
 • подумки передбачати результати дій.

Користь – бажання і прагнення до отримання грошей, матеріальних багатств, до наживи, особисту вигоду. Близькими за змістом характеристиками корисливого поведінки є жадібність і жадібність. З ними тісно переплетений егоїзм. Виходячи з понять мети й користі, можна сформулювати визначення даного явища.

Корислива мета – це результат процесу або об’єкт устремлінь, де результат і об’єкт має певну матеріальну цінність або нематеріальну вигоду (гроші, майно, положення, посаду і т. Д.).

корисливі злочини

Термін користь має юридичне застосування. Він використовується в якості оціночної категорії різних дій. Так, відповідно до законодавчих норм, під корисливими цілями розуміються наступні результати:

 • отримання будь-яких матеріальних і майнових вигод;
 • позбавлення від матеріальних витрат.

ознаки

Корисливі цілі мають складну природу. Найчастіше вони наділяються негативним змістом. Але однозначно оцінювати користь складно, т. К. Вона властива всім людям. Безкорисливі вчинки є великою рідкістю. Людська сутність вибудувана таким чином, що будь-яка дія направлено на отримання будь-якого блага, а значить устремління корисливі за своїм змістом.

Природа користі визначається особливостями соціуму, специфікою людських взаємин. Кожен індивід вбудовується в суспільство, займає в ньому певне положення. Це положення визначається переважно матеріальними цінностями або нематеріальними вигодами: грошима, майном, статусом, посадою і т. Д. Положення людини в структурі (ієрархії) суспільства динамічно, воно може змінюватися. Щоб поліпшити своє становище, потрібні цінності і вигоди. На їх досягнення і орієнтована більшість людей. Корислива мета є оптимальним механізмом, що дозволяє задовольнити потреби.

Крім ціннісних орієнтирів, суспільством створені механізми регулювання і обмеження – норми пристойності, мораль, правила поведінки. Ці механізми дозволяють забезпечувати відносний порядок. Ступінь сприйняття цих механізмів впливає на формування ціннісних орієнтирів, які визначають ступінь прояву корисливих цілей.

Ознаки корисливих цілей:

 • досягнення результату з мінімальними витратами сил;
 • прагнення роздобути чужі блага;
 • наявність плану, що передбачає залучення всіх доступних методів;
 • ігнорування інтересів інших людей, можливих негативних наслідків для себе і оточуючих;
 • прагнення швидко досягти бажаного.

причини

У сучасному світі користь грає істотну роль в житті людини. Вона відмінно поєднується з цінностями, переважаючими в суспільстві споживання.

 1. Матеріальні блага, гроші, статус і становище – основні критерії оцінки особистості.
 2. Успіх будь-яку ціну – ідеальна модель особистісного позиціонування.
 3. Ігнорування інтересів оточуючих.
 4. Зниження значення відповідальності.
 5. Рішення задач в найкоротші терміни і з мінімальними витратами сил.

Причини появи корисливих цілей в свідомості людини:

 • ціннісні орієнтири, засновані на багатство, гроші, матеріальні цінності, статус, положення в суспільстві. Нерозвиненість і підлеглий характер нематеріальних ціннісних орієнтирів;
 • егоїзм;
 • розчарованість в людях, озлобленість, психотравмирующее подія в минулому;
 • особливості виховання, освіти, інтелектуального розвитку;
 • оточення, в якому знаходиться особистість;
 • пропаганда прагматичності і вигоди.

Методи досягнення бажаного

У поведінці людини, яка переслідує корисливу мету, можна простежити кілька особливостей.

 1. Переважання певних почуттів і емоцій у спілкуванні з об’єктом корисливих прагнень. Це може бути брехня, лестощі, похвала, захоплення і т. Д. Все залежить від ситуації. Почуття і емоції можуть бути щирими, що утруднює виявлення користі. Нещирість властива людям, які чітко розмежовують корисливість і безкорисливість своєї поведінки. Більшість людей не замислюються про такі речі. Користь є природним побудником їх поведінки.
 2. Людина ігнорує можливі наслідки своїх дій. Такі устремління часто стають причиною злочинних дій.
 3. Особистість часто не відчуває почуття провини, жалості.
 4. Користь виправдовується і ховається за благородними і позитивними мотивами.
 5. Досягнення результату передує ретельне планування, вибір стратегії поведінки і методів реалізації задумів.
 6. Широкий перелік застосовуваних методів – обман, маніпуляції, шахрайство і т. Д.
 7. Відмова та ухилення від дій, виконання яких не тягне вигод і винагороди.

Приклади корисливих цілей:

 • збагачення будь-яким шляхом (хабара, корупція, обман, шахрайство і т. д.);
 • вступ в бракло поліпшення особистого статусу, благополуччя;
 • дискредитація людини, заснована на помилковій інформації, з метою заняття його посади на роботі.

небезпека користолюбства

Користь в сучасному суспільстві, незважаючи на
загальне поширення, вважається негативною характеристикою особистості. Корисливі цілі також не мають позитивної забарвлення в оціночних судженнях представників соціуму.

Небезпека переважання корисливих цілей в системі цілепокладання людини очевидна.

 1. Дії, спрямовані на досягнення благ, не враховують інтересів інших людей.
 2. Відсутність самоконтролю часто стає причиною порушення закону, вчинення злочинів різного ступеня тяжкості.
 3. Негативний вплив на розвиток особистості. Нормою в поведінці стають обман, брехня, нещирість і т. Д.

Корислива мета – це якийсь стимул до дії людини, тому це якість ніколи не зникне з характеру людей сучасного суспільства. Потрібно прагнути, щоб вона займала гармонійне місце в загальній системі людських прагнень. Щоб знизити вплив користі потрібно чітко усвідомити наявність проблеми, контролювати свою поведінку, оцінювати можливі наслідки своїх дій.

Ссылка на основную публикацию